มาเตรียมความพร้อมก่อนมีเว็บไชต์เป็นของตัวเองกันเถอะ..

มีหลายท่านถามผมว่า อยากมีเว็บไชต์เป็นของตัวเอง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี?  การทำเว็บไชต์ การมีเว็บไชต์ยากไหม?.  ผมอยากบอกว่ายากก็ยาก ง่ายก็ง่ายครับ  ทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่ที่เราว่ามีข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่จะประกอบร่างสร้างเว็บไชต์ตัวเองมากน้อยแค่ไหน ซึ่งผมจะอธิบายไว้ในบทความนี้นะครับ.